Krajské a regionální kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.

12. 4. 2022 - Vladimír Bělín

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se konalo krajské kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.


Vzhledem k epidemiologické situaci se klání uskutečnilo pomocí online testu. Naši školu reprezentovali Ondřej Kapusta (9.A), Nina Jarošová (9.A) a Eliška Pempušová (9.B). Test obsahoval otázky z učiva chemie 8. ročníku. Žáci mohli použít kalkulačku, periodickou tabulku prvků a papíry na výpočty a poznámky. Celkem mohli získat 100 bodů a měli časový limit 70 minut.

Krajského kola se zúčastnilo 66 žáků z 23 základních škol Zlínského kraje. Z naší školy byla nejúspěšnější Eliška Pempušová, která se ziskem 69 bodů obsadila 30. - 31. místo a postoupila do regionálního kola. Ondřej Kapusta získal 63 bodů a obsadil 35. místo. Nina Jarošová získala 57 bodů a obsadila 43. místo.

Prvních třicet žáků z krajského kola postoupilo do regionálního kola, které se už konalo prezenčně v úterý 22. března 2022 v prostorách a v laboratořích ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí. Žáci soutěžili nejen v teoretických znalostech, ale prováděli i praktické pokusy. Do okruhu regionálního kola patřily kyseliny, hydroxidy, určování hodnot pH, indikátory, koncentrace roztoku a molární hmotnost.

V regionálním kole mohli žáci získat 70 bodů. Celkový výsledek soutěže se skládal z výsledků krajského a regionálního kola. Eliška Pempušová (9.B) se velmi zlepšila a získala 51 bodů a byla v tomto kole čtrnáctá. Výsledkem pak bylo celkové 23. místo v regionálním kole.

Všem zúčastněným žákům děkuji za dobré výsledky a maximální snahu. Zvláštní poděkování patří Elišce Pempušové za intenzivní a náročnou přípravu na tuto soutěž a skvělý výsledek v regionálním kole ve Valašském Meziříčí.