Polonéza žáků 9. ročníku

25. 4. 2022 - Rostislav Šarman

V sobotu 23. 4. 2022 se uskutečnil večírek Klubu rodičů při ZŠ Slušovice.


Velké poděkování patří Klubu rodičů za přípravu večírku a zisk finančních prostředků, které se používají na exkurze, vystoupení a další aktivity pro žáky školy. Poděkování patří žákům 9. ročníku za nácvik polonézy, panu Voráčovi za jejich vedení a všem, kteří se na této akci podíleli. Děkujeme.

Fotogalerie z akce - Horní Podřevnicko