Ekologická olympiáda – krajské kolo (8. a 9. ročníky)

31. 5. 2022 - Vladimír Bělín

Dvanáctého ročníku ekologické olympiády se zúčastnili Ondřej Dolanský (8. B) a Berenika Vykopalová (8. B).


Součástí soutěže byla i příprava samostatného vstupního úkolu. V letošním roce bylo zvoleno téma „Savci našeho regionu“.

Samotná soutěž se konala 18. května v areálu Základní školy ve Štípě, která je tradičním pořadatelem tohoto klání. Součástí soutěže byla teoretická písemná část z oblasti EVVO, poznávací zoologická a botanická část a poslední část soutěže byla zaměřena na chráněné a ohrožené druhy našeho kraje spolu s chráněnými územními plochami ve Zlínském kraji.

Ekologické olympiády se zúčastnilo celkem 44 soutěžících z celého kraje. Ondřej  Dolanský získal krásné 6. místo a Berenika Vykopalová obsadila 15. místo. Umístění našich žáků je velkým příslibem, neboť jsou zatím jen žáky osmého ročníku a mohou se zúčastnit ekologické olympiády i v příštím roce.