Aktuality

Informace k epidemiologické situaci

Informace k epidemiologické situaci na základě doporučení Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně.

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., dle § 36 a 37 v platném znění vyhlašuje ředitel Základní školy Slušovice zápis dětí...

Archimediáda

Tradičně i v tomto školním roce se uskutečnila fyzikální soutěž Archimediáda pro žáky sedmého ročníku.

Recitační soutěž

Přivést žáky ke čtení se zdá být v dnešní době notebooků, tabletů, mobilů a jiných technických vymožeností stále...

Oslavy masopustu spojené s karnevalem

Letošní oslavy masopustu proběhly 20. února 2020 v dopoledních hodinách.

Zeměpisná olympiáda

V měsících prosinec a leden školního roku 2019-2020 proběhla školní kola zeměpisné olympiády.

Lyžařský minikurz na Trojáku

Jednodenní lyžařský zájezd pro žáky 4. a 5. ročníku se uskutečnil 13. února 2020.

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

V hodinách chemie, v devátých třídách, proběhlo školní kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.

Polonéza deváťáků

Letošní večírek Klubu rodičů zahájili žáci deváté třídy naší školy polonézou.

Boduj a vyhraj 2020 – 2. čtvrtletí

I v tomto školní roce mohou žáci školy soutěžit a získávat body v celoroční soutěži nazvané „Boduj a vyhraj“.

Lyžařský kurz sedmáků se vydařil

Letošní lyžařský kurz se opět konal v Javorníkách, ve středisku Kasárna, ve dnech 12. - 17. ledna 2020.

Deváťáci opět uspěli u přijímacích zkoušek

Během ledna dorazila agregovaná data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky...

Pythagoriáda

Tradiční matematické soutěže pod uvedeným názvem se letos účastnilo 74 žáků z 6.; 7. a 8. ročníků. 

Meziročníkové projektové vyučování

V měsíci lednu u nás opět proběhlo projektové vyučování.

Večírek Klubu rodičů 2020

Klub rodičů při ZŠ Slušovice pořádá v sobotu dne 1. 2. 2020 Rodičovský večírek v nové sokolovně ve Slušovicích.

Archiv aktualit