Aktuality

Moravské děti Českého rozhlasu Zlín

Moravské děti Českého rozhlasu Zlín je projekt, kdy redaktoři jezdí do základních a středních škol kraje a natáčejí...

Tvořivý kroužek

V letošním školním roce vznikl pro žákyně 6. a 7. ročníku kroužek, ve kterém se projevuje jejich kreativita.

Naši žáci v „Bludišti“

Znáte televizní soutěž Bludiště?

Pythagoriáda

Tradiční matematické soutěže pod uvedeným názvem se letos účastnilo 107 žáků z 5., 6., 7., a 8. ročníků.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je akce na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách a ve školách u příležitosti...

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

V pondělí 1. dubna 2019 se v naší škole konal zápis žáků do 1. tříd.

Mezinárodní projekt AKTIV

V neděli 31. března skončilo dvouvíkendové mezinárodní školení AKTIV, kterého se zúčastnilo 7 dívek z 8. ročníku.

Speciální olympiáda

V pátek 8. března jsme odjeli s dětmi ze sedmého ročníku na Troják, kde se konala 2. zimní olympiáda žáků speciálních...

Matematický klokan 2019

Letošní matematický Klokan k nám přiskákal v pátek 22. března.

Výrazné úspěchy našich žákyň v angličtině

Blahopřejeme vítězce regionálního kola soutěže v anglickém jazyce Mini First Certificate Karolíně Baranové!

Pupil of the year 2019

Prověřením jazykových znalostí žáků 2. stupně v angličtině je již tradiční soutěž Pupil of the Year, která se konala...

Zkoušky nanečisto

V pátek 15. března si žáci devátých tříd (v rámci přípravy na přijímací řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve...

Celostátní vyhodnocení soutěže „Přírodovědný klokan“

V říjnu 2018 se konala na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan“, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity...

Hledáme „Nejlepšího mladého chemika ČR“

V úterý 11. prosince se konalo na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí krajské kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého...

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., dle § 36 a 37 v platném znění vyhlašuje ředitel Základní školy Slušovice zápis dětí...

Archiv aktualit