Aktuality

Prázdniny jsou tady!

30.06.2015 - Vedení školy

foto

Přejeme všem žákům, zaměstnancům školy i rodičům krásné prázdniny a dovolenou plnou slunce, pohody a neopakovatelných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 1. září 2015.


Kačka Kučerová na návštěvě v České televizi

29.06.2015 - 5. A

foto

     Znáte Českou televizi? To určitě každý. Tak tedy přesněji, znáte Déčko? ČT :D je dětská televize, která je určena dětem od 4 do 12 let. Vysílá denně od 6 hodin do 20 hodin a její program je velmi pestrý - hrané a animované filmy a pohádky, zábavné vzdělávání, pravidelné magazíny, soutěžní a zábavní pořady, cvičení, denní zprávy a pořady o sportu....

Čtenost článku: 714


Rozloučení s absolventy školy 2015

29.06.2015 - Žáci 9.A, 9.B, 9.C

foto

Žáci devátého ročníku se po loňské úspěšné premiéře opět slavnostně loučili s povinnou školní docházkou. Jejich rozloučení bylo plné vtipných komentářů, dojemných chvilek a hlavně vyvrcholením jejich téměř celoročních příprav na tento den. Nejen dětem, ale i některým učitelům ukápla slza při krásných slovech, které děti věnovaly svým třídním učitelkám a dalším vyučujícím, ale také při slovech pedagogů věnovaných svým žákům.

Čtenost článku: 460


Den prevence

25.06.2015 - Mgr. Helena Chromeková

foto

Ve čtvrtek 18. června byla pro žáky druhého stupně připravena projektová výuka, která se nesla v duchu primární prevence. Žáci 6. a 7. ročníku si mohli vyzkoušet soudržnost kolektivu v rámci outdoorových aktivit, vyposlechnout si, jak se bránit v případě, že jim někdo ubližuje přes sociální sítě či mobilní telefon nebo také na vlastní kůži si...

Čtenost článku: 130


Seznamy žáků pro školní rok 2015/2016

24.06.2015 - Vedení školy

foto

Tak jako každoročně - na konci školního roku jsou připraveny seznamy žáků 1., 5. a 6. tříd na školní rok následující (2015/2016).

Čtenost článku: 439

další stránka>>