Aktuality

Rozsvěcení vánočního stromu 2015

19.11.2015 - Klub rodičů při ZŠ Slušovice

foto

Klub rodičů při ZŠ Slušovice, děti a učitelé Vás srdečně zvou na SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 27. listopadu 2015 od 16:00 hod. v areálu ZŠ Slušovice. Na co se můžete těšit? Vvystoupení dětí a žáků ze ZUŠ, MŠ Sluníčko  a družiny, prodej vánočních výrobků, občerstvení a hlavně příjemně strávené chvíle nejen se svými blízkými. Zároveň prosíme...

Čtenost článku: 197


Dopravní testování

18.11.2015 - Mgr. Jan Nahodil

foto

V průběhu měsíce října se konala na naší škole dopravní soutěž pro žáky druhého stupně. Dopravní výchova žáků základních škol spočívá ve výuce základních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i pro chodce, v praktickém uplatňování těchto pravidel, ve zdokonalování motorických dovedností, nutných pro bezpečnou jízdu na kole a zejména v...

Čtenost článku: 363


Exkurze v rámci projektu "Musíme ti pomáhat"

18.11.2015 - Mgr. Helena Chromeková

foto

V úterý 10. listopadu měli naši žáci 7. a 9. ročníku možnost navštívit v rámci projektu "Musíme ti pomáhat", který je spolufinancován Zlínským krajem, středisko výchovné péče "Domek" a Nízkoprahové centrum Onyx ve Zlíně.

Čtenost článku: 93


Konzultační den se zástupci Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín

12.11.2015 - Mgr. Zdeňka Štěpánová

foto

Dne 27. listopadu 2015 v dopoledních hodinách naši školu navštíví pracovnice KPPP Zlín, aby poskytly poradenskou pomoc formou konzultace. O konzultaci mohou požádat nejen pedagogové, ale i rodiče. Chcete-li využít této nabídky, neváhejte mě, prosím, kontaktovat na emailu zsstepanova@seznam.cz do 20. listopadu 2015.Projekt "Jablíčkový týden"

03.11.2015 - Mgr. Pavla Fridrichová, Mgr. Emilie Smilková

foto

Od 20. do 22. 10. 2015 proběhl v 1. třídách projekt  "Jablíčkový týden".  Žáci využívali svých vědomostí o nejznámějším ovoci  - jablku ve všech předmětech.  V matematice tvořili slovní úlohy zaměřené na počítání v číselném oboru  0 - 5. V českém jazyce tvořili rozvité věty a sledovali pohádku  O jabloňce. V hudební výchově zpívali píseň...

Čtenost článku: 201

další stránka>>