Opět vydařená „Párty za školou“ 2022

14. 9. 2022 - Klub rodičů při ZŠ Slušovice

Úsměvy, radost, soutěže a překvapení z nebe - tak opět vypadala Párty za školou.


Pozdně letní počasí ani tentokrát nezklamalo a tak se odpoledne za školou opět vydařilo, všichni se pobavili a podle své chuti si zasportovali, zařádili a „vyblbli“ Úžasný. Přejeme našim nejmladším i nadále hodně hezkých zážitků a úspěchů při vzdělávání v naší škole. Srdečně děkujeme Klubu rodičů při ZŠ Slušovice, učitelům, rodičům a samozřejmě starším žákům, kteří se podíleli na organizaci.

Zpráva Klubu rodičů při ZŠ Slušovice

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem klubu rodičů přivítala v novém školním roce 2022/2023 a zároveň bych Vás touto cestou seznámila s činností Klubu rodičů v uplynulém školním roce 2021/2022.

V uplynulém školním roce bylo množství aktivit o něco více než před rokem, ale na období před covidovou pandémií jsme zatím nenavázali. V předcházejícím školním roce jsme získali peníze především díky sponzorům a za sběr starého papíru. Například díky sponzorům jsme získali  93.000 Kč a sběrem starého papíru jsme získali 135.568 Kč. Peníze jsme použili ve prospěch dětí – přispěli jsme na lyžařský výcvik, na odměny za sportovní turnaje,  na kinovou projekci, přispěli jsme na pitný režim a další. Veškeré doklady jsou k nahlédnutí u pokladníka Klubu rodičů.

Dovolte mi, abych Vám i Vašim dětem popřála v tomto školním roce hodně úspěchů, a hlavně zdraví a vzájemnou toleranci.

A ještě jedna zpráva za Klub rodičů – budeme velmi rádi, když nás v naší činnosti podpoří další rodiče dětí tím, že se k nám připojí. Rádi je přivítáme. Stačí se nahlásit u ředitele školy.

Za Klub rodičů – Jolana Červenková

 

Foto: Petra Gajdošíková, Monika Vrlová (9.C)