Seznam akcí

Pasování prvňáčků na čtenáře

22. 5. 2019

1.A - 8:00, 1.B - 9:30