TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Aktuálně

Další plánované třídní schůzky proběhnou v distančním režimu v období 14. – 16.  dubna 2021. Hodnocení a klasifikaci svých dětí za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 naleznete v aplikaci Bakaláři. V tyto dny máte možnost kontaktovat vyučující přes aplikaci Bakaláři a domluvit si individuální pohovor. 

Organizace třídních schůzek

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce.

První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Jejich účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. Nejde o schůzky hodnotící prospěch a chování.

Druhé a třetí se konají vždy po ukončení 1. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku - po telefonické domluvě s rodiči.