TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Aktuálně

Čtvrtletní třídní schůzky jsou naplánovány na čtvrtek 10. 11. 2022.

Program

  • Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 2022/23 u jednotlivých vyučujících.
  • Začátek třídních schůzek: 15:00 - platí pro 1. i 2. stupeň.
  • Schůzka rodičů žáků 9. tříd: 15:00, učebna A 302.

Organizace třídních schůzek

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce.

První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Jejich účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. Nejde o schůzky hodnotící prospěch a chování.

Druhé a třetí se konají vždy po ukončení 1. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku - po telefonické domluvě s rodiči.