KONTAKTY

 


Rádi uvítáme Vaše návrhy, podněty a připomínky.  Telefon E-mail
Vedení školy Mgr. Rostislav Šarman - ředitel 724 222 551 rostislav.sarman@zsslusovice.cz
Mgr. Marek Dlabaja - zástupce ředitele 724 015 885 marek.dlabaja@zsslusovice.cz
       
Kancelář Dana Volčíková - administrativní pracovnice, kancelář 577 983 377 dana.volcikova@zsslusovice.cz
       
Školní družina Dana Kovářová - vedoucí školní družiny 702 026 209  
       
Školní jídelna Eva Dubovská - vedoucí školní jídelny 577 983 367  
       
Školní poradenské pracoviště Mgr. Zdeňka Duroňová - výchovná poradkyně 605 839 508 zsduronova@seznam.cz
Mgr. Dagmar Ledabylová - metodička prevence 577 983 377 dagmar.ledabylova@email.cz
Mgr. et Mgr. Daniel Cabák - školní psycholog 732 832 787 cabak.daniel@gmail.com
       
  Kontaktní e-mail na školu   zsslusovice@zsslusovice.cz
  Datová schránka   ngimshn