TŘÍDY

 TŘÍDA TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
1.A Mgr. Renáta Miková
1.B Mgr. Renata Krajíčková
2.A Mgr. Světlana Dlabajová
2.B Mgr. Monika Kruťová
3.A Mgr. Klára Polepilová
3.B Mgr. Marie Boučková
3.C Mgr. Andrea Fialová
4.A Mgr. Pavla Fridrichová
4.B Mgr. Eva Vinklárková
5.A Mgr. Marta Halásková
5.B Mgr. Emilie Smilková
6.A Mgr. Radim Šustek
6.B PaedDr. Jitka Bednaříková
6.C Mgr. Blažena Lišková (od 3. 2. 2020)
7.A Mgr. Michaela Leblochová
7.B Mgr. Dagmar Ledabylová
8.A Mgr. Jan Nahodil
8.B Vladimír Bělín
8.C Mgr. Jana Kořenová
9.A Mgr. Eva Hozíková
9.B Mgr. Pavel Šavara
9.C Mgr. Jana Šišková