TŘÍDY

   
   
 TŘÍDA TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
1.A Mgr. Klára Polepilová
1.B Mgr. Marie Boučková
1.C Mgr. Andrea Fialová
2.A Mgr. Emilie Elšíková
2.B Mgr. Eva Vinklárková
3.A Mgr. Marta Halásková
3.B Mgr. Emilie Smilková
4.A Mgr. Marie Matušů
4.B Mgr. Renata Krajíčková
5.A Mgr. Světlana Dlabajová
5.B Mgr. Alena Patáková
6.A Mgr. Jan Nahodil
6.B Mgr. Vladimír Bělín
6.C Mgr. Jana Kořenová
7.A Mgr. Eva Hozíková
7.B Mgr. Pavel Šavara
7.C Mgr. Jana Šišková
8.A Mgr. Zdeňka Štěpánová
8.B Mgr. Radim Šustek
9.A PaedDr. Jitka Bednaříková
9.B Mgr. Dagmar Ledabylová