VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

      Máte-li vy, rodiče podezření, že vaše dítě může trpět některou z forem specifické vývojové poruch učení, s důvěrou si o problému pohovořte s třídní učitelkou, popřípadě se obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Z. Duroňovou.


      Vy, rodiče, můžete také individuálně požádat o vyšetření v Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín - podrobné informace najdete na www.poradnazl.cz, kde najdete potřebné kontakty i možnosti výběru poradny v různých městech Zlínského kraje.

 

Odkaz na metodické materiály na stránkách Krajské pedagogicko-psychologické poradny.