ZKVALITNĚNÍ ICT VE SLUŠOVICKÉ ŠKOLE

Zkvalitnění ICT na slušovické škole

 
Projekt probíhal: 1. 7. 2011 - 31. 12. 2013
Výše projektu: 2 161 285,- Kč
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400
Součástí: tzv. EU peníze školám
 
 
Popis projektu: ZŠ Slušovice uspěla s žádostí a od července 2011 vstoupila do projektu EU peníze školám. Projekt samotný byl podán v únoru 2011, od července 2011 se naše škola zapojila do tohoto projektu. Celkově čerpá ZŠ Slušovice z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částku 2 161 285 Kč. Projekt poběží do konce roku 2013. Název projektu je Zkvalitnění ICT ve slušovské škole. Již samotný název napovídá, k čemu bude částka 2,16 mil., kterou se podařilo získat, určena. Projekt je zaměřen na šablonu III.2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hlavní část finančních prostředků bude čerpána na zkvalitnění informačních a komunikačních technologií v naší škole. Tyto finanční prostředky již byly použity především na obnovu počítačů v učebnách informatiky, popřípadě na nákup další výpočetní techniky. Další část financí byla využita na vylepšení interaktivity v naší škole. Byly pořízeny interaktivní tabule do několika tříd na prvním a druhém stupni, pomůcky na zkvalitnění výuky jako např. vizualizéry, výukový software nebo interaktivní učebnice pro žáky. Proběhne i obnova počítačů v několika učebnách. Další část získaných prostředků (5 %) připadne na proškolení pedagogů v oblasti práce s digitálními technologiemi. Jim patří velké poděkování za zapojení se a realizaci projektu. Učitelé na základě získaných nových zkušeností budou v průběhu dvou let vytvářet na 900 digitálních výukových materiálů (tzv. DUM), které zkvalitní výuku v celé řadě předmětů na naší škole. Realizace projektu Zkvalitnění ICT ve slušovské škole by tedy měla vylepšit vybavení školy, zkvalitnit výuku i vzdělanost Vašich dětí.