DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Výše dotace: 100 %

Popis projektu: Cílem projektu je reagovat na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Realizovali jsme během roku doučování pro žáky. Nabídli jsme pestrou nabídku, nakonec jsme realizovali doučování zejména se zaměřením na matematiku a český jazyk. Matematiku doučujeme ve 2., 6., 8. ročníku. Český jazyk v 2., 6. a 8.ročníku. 

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.