PLACENÍ OBĚDŮ

Placení - hotově (v místnosti prodeje kreditů, první 3 dny v měsíci)
Nabití čipové karty zaplacením finanční hotovosti žákem či rodičem probíhá u vedoucí jídelny a to vždy první tři pracovní dny v měsíci na další období. Nemocní žáci mají možnost každé pondělí ráno před vyučováním. První dobití je nutno provést částkou min. 300,- Kč (stravování na 1 měsíc). Vedoucí jídelny vydá doklad o zaplacení a přehled o odebraných obědech (možnost pro rodiče zkontrolovat si, zda se dítě stravuje). Kartu lze dobít i větší částkou na delší období dopředu. Na konci školního roku bude nevyčerpaná částka žákům devátých tříd vrácena. Žáci vrací karty nepoškozené. Ostatním žákům zůstává nevybraná částka na další školní rok. V případě ztráty karty žák o peníze nepřichází. Pořízení nové karty 100,- Kč.

Placení - bezhotovostně
Stravné je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na další měsíc (upozornění: převod trvá min. 3 dny). Vložit lze i větší částku, zůstatky přecházejí dál do dalších měsíců.
Číslo účtu školní jídelny: 35-4297570247/0100. Konst. symbol : 0558
Jako variabilní symbol uveďte osobní číslo žáka.