ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Program poradenských služeb ve škole

Členy školního poradenského pracoviště jsou:

 • výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Duroňová
 • metodik prevence: Mgr. Dagmar Ledabylová
 • školní psycholog: Mgr. et Mgr. Daniel Cabák

Školní psycholog – informace

Mgr. et Mgr. Daniel Cabák

Mail: cabak.daniel@gmail.com

Web: danielcabak.webnode.cz/

Telefon: 732 832 787 (9:00-15:30)

Kabinet: dveře na chodbě ke školní jídelně

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče

Pondělí: 14:00 – 15:30 nebo dle domluvy

Úterý: Dle domluvy

Středa: 14:00 – 15:30 nebo dle domluvy

Čtvrtek: Dle domluvy 

Pátek: Dle domluvy

Schůzku si vždy domlouvejte na čísle 732 832 787 (hovor, SMS, WhatsApp) ve všední dny v čase mezi 9:00-15:30 nebo na e-mailu cabak.daniel@gmail.com

V případě akutní (okamžité) pomoci vždy přijďte hned nebo volejte na uvedené číslo ve všední dny do 15:30.

O školním psychologovi

Milí žáci, vážení rodiče a drazí pedagogové, od září 2020 působím na této škole jako školní psycholog. Jsem tu pro rodiče, žáky a pedagogy, kteří se na mě mohou obracet pro psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o probrání problému, který Vás trápí delší dobu.

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Kdy se obrátit na školního psychologa?

Žáci, můžete se na mě obrátit v případech, když:

 • máte jakékoliv potíže s ostatními dětmi, trápí vás vztahy se spolužáky nebo dospělými,
 • zažíváte smutek nebo vztek a chcete si o tom s někým popovídat,
 • máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu,
 • chcete se dozvědět něco sami o sobě,
 • potřebujete si popovídat, postěžovat, něco ze sebe dostat ven,
 • máte potíže při učení nebo nevíte jakým způsobem se učit,
 • něco se stalo a nevíte komu to říct.

Rodiče a zákonní zástupci, obracejte se na mě v případech, když:

 • potřebujete poradit či pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte,
 • u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání,
 • potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů,
 • potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými,
 • potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte,
 • potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.

Pedagogové, klidně se na mě obracejte, když:

 • chcete či potřebujete si jen tak popovídat, postěžovat, vypustit apod.,
 • potřebujete konzultovat řešení vztahových potíží žáků,
 • potřebujete konzultovat řešení aktuální krize žáka,
 • potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou,
 • potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží,
 • potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků,
 • potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.

Jak školní psycholog pracuje? 

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů či na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.  Při nástupu dítěte na školu dostávají rodiče k podpisu Generální písemný souhlas rodičů s činností školního psychologa na škole. 

K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem. 

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Informace školního psychologa (v případě uzavření škol) 

Milí žáci, vážení rodiče,

pokud byste potřebovali či chtěli, můžete se na mě s čímkoliv obrátit i v době případného uzavření škol či distanční výuky některé ze tříd. Jsem vám k dispozici na telefonu: 732832787 nebo na emailu: cabak.daniel@gmail.com. Můžeme se klidně domluvit na komunikaci před Skype, či jiný program, který vám bude vyhovovat.

Může se stát, že se nebudete cítit dobře, bude vás něco trápit, nebudete si vědět rady s učením nebo budete chtít s něčím poradit. Proto se mě nemusíte bát oslovit, abychom si o tom popovídali a vymysleli co s tím dělat.

S přáním hezkých dnů

Váš školní psycholog

Daniel Cabák