VOLBA POVOLÁNÍ

 Vážení rodiče žáků 5. a 9. tříd,

pokud budete mít zájem o osobní konzultace, lze se domluvit prostřednictvím Vašich dětí, elektronické žákovské knížky anebo e-mailem zsduronova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 605 839 508. 

Mgr. Zdeňka Duroňová

výchovná poradkyně

 

 

            Z 9. ročníku vychází 78 žáků. Osm absolventů se zapsalo na čtyřletá gymnázia. Jeden žák 5. ročníku úspěšně složil přijímací zkoušky a bude studovat na osmiletém gymnáziu. Čtyřicet pět žáků je přijato na střední školy nebo střední odborné školy do studijních oborů s maturitou a 25 žáků do učebních oborů. 

Přehled středních škol, kam jsou zapsáni žáci naší školy ve školním roce 2022/2023 k dalšímu studiu

Věříme, že byla jejich volba, obzvláště v tak náročném školním roce, správná a přejeme všech absolventům mnoho studijních i osobních úspěchů v další etapě jejich života.

Mgr. Zdeňka Duroňová, červen 2023

 

 

    Aktuální informace k průběhu přijímacího řízení jsou žákům devátých ročníků a jejich rodičům zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 Mgr. Zdeňka Duroňová, květen 2023

 

 Přehled středních škol a oborů, kam žáci devátých ročníků podali přihlášky ve školním roce 2022 - 2023

Mgr. Zdeňka Duroňová, březen 2023

 

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2022 - 2023

 

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023

Ve školním roce 2022/2023 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek: 

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

 

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (např. učební obory), ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

 

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.)

Zdroj: https://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/ 

          https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2022 - 2023

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2022 - 2023

 

Podpora vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji

 

 

Mgr. Zdeňka Duroňová, září 2022

 

Hledáte studijní nebo učební obor pro své děti?

Doporučuji odkaz na následující webové stránky: www.zkola.cz konkrétně www.burzaskol.czwww.karierniportfolio.cz  a www.infoabsolvent.cz (zde můžete shlédnout videoukázky studijních i učebních oborů). 

 
 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ