SBĚR - EKOLOGIE

Sběr papíru 2023/2024

Poslední sběr papíru v tomto školním roce proběhne ve dnech 3. - 6. června 2024.

Výsledky sběru 2023/2024

Výsledky sběru 2022/2023

Výsledky sběru 2021/2022

 

Finanční prostředky získané ze sběrových akcí jsou prostřednictvím klubu rodičů využívány pro podporu nejrůznějších akcí pořádaných pro žáky školy. Jsou to besedy, přednášky, projektová vyučování, kulturní vystoupení, odměny a ceny pro žáky, lyžařské, adaptační, turistické kurzy, financování dopravy žáků a podobně.

Množství sběru zapisují rodiče do deníčků nebo ŽK svých dětí. Tyto údaje jsou po ukončení sběru vyhodnoceny.

Na konci školního roku odměňujeme nejlepší třídní kolektivy i jednotlivce.

Organizace sběru

  • Sběr je nutno důsledně třídit na papír a karton.
  • Sběr se ukládá do dvou označených kontejnerů před budovou školy.
  • Pokud je kontejner otevřený, ukládejte sběr co nejvíce do zadní části.
  • Po částečném naplnění kontejneru jej zavíráme, aby papír nepadal ven.
  • Pokud je kontejner uzavřený, házejte balíky dovnitř nebo je uložte v blízkosti kontejneru (ne před vrata!).
  • Sběr trvá vždy od pondělí do čtvrtka - v pátek již sběr nevozte, je organizován odvoz.
  • Sběr můžete vozit po celý den do 20 hodin.
  • Sběr mohou vozit všichni občané Slušovic i okolních obcí bez ohledu na to, zda mají děti v naší škole.

 

Sběr použitého kuchyňského oleje 2020/2021

Naše škola podporuje a rozvíjí ekologocké myšlení žáků a zapojila se do sběru použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej nosí žáci do školy v uzavřených PET lahvích a předávají při příchodu panu školníkovi.
 
Výtěžek ze sběru bude ukládán do fondu Klubu rodičů. Nejaktivnější sběrači budou na konci roku vyhodnoceni a odměněni.