METODIK PREVENCE

Prevence sociálně patologických jevů

Metodik školní prevence: Mgr. Dagmar Ledabylová

Konzultační hodiny: pátek 7:30 - 9:30 hod. (jinak dle předchozí domluvy)

Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky (škola: 577 983 377, mobil: 731 888 028) nebo e-mailem: dagmar.ledabylova@email.cz

Žáci mohou paní učitelku kontaktovat kdykoliv v průběhu vyučování.

 

DOPIS PRO RODIČE

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat, že naše škola pokračuje v "Programu proti šikaně". Prosíme Vás tímto způsobem o Vaši pomoc, podporu a spolupráci s učiteli naší školy. Pokud budete mít jakékoliv podezření, že je Vašemu dítěti ubližováno nebo i jiným dětem, neváhejte se obrátit na třídního učitele, školního metodika prevence, výchovnou poradkyni nebo ředitele školy. Vaši informaci budeme brát na vědomí a budeme se snažit situaci okamžitě řešit, tak abychom předešli závažnějším problémům.

Děkujeme za Vaši ochotu a důvěru.

Mgr. Dagmar Ledabylová (školní metodik prevence)

Ve Slušovicích 3. 9. 2012

 

DOPIS PRO DĚTI

Milý žáku, milá žákyně,

pokud budeš mít pocit, že je Ti ubližováno, ať už spolužáky či doma, neváhej se obrátit na třídního učitele, výchovnou poradkyni (Zdeňka Duroňová) nebo metodika prevence (Dagmar Ledabylová). Jsou to osoby, kterým se můžeš svěřit a mohou Ti s tvým trápením pomoci.

     Pokud se ostýcháš, nebo se stydíš o svých obavách otevřeně hovořit, můžeš využít školní schránku důvěry, kde vložíš psaníčko s Tvými starostmi, které nemůžeš vyřešit sám, s kamarády nebo rodiči. Je umístěna ve 2. patře  poblíž učebny 304. Tuto schránku vybírám a klíček od ní mám pouze já, tak Ti slibuji, že důvěra bude zachována. Tvůj vzkaz proberu vždy nejdříve s Tebou a nabídnu Ti možnosti řešení. Ty sám si můžeš zvolit způsob řešení Tvého trápení.


Neboj se a svěř se svými starostmi. Sdělená bolest je poloviční, když se s ní podělíš  s někým, kdo pomůže!!!!!!!!!!!

 

     Chtěla bych vás poprosit, abyste do schránky vhazovali lístečky s problémy, které Vás opravdu bolí a nevíte si s nimi rady. Pokud nebude vzkaz určen mně, označte, prosím, pro koho je určen a vložte ho do obálky nebo zalepte, protože nechci číst, co mi nepatří. Já vzkaz dotyčnému předám.

     Nemějte strach se pod vzkaz podepsat. Často se ve schránce objevují naprosto nekonkrétní a anonymní, často vulgární vzkazy, které samozřejmě hned vyhazuji do koše.

Dagmar Ledabylová

 

 

     V případě, že nenajdeš odvahu svěřit se třídnímu učiteli, výchovnému poradci, metodiku prevence, vedení školy ani svým rodičům, zavolej na zlínskou linku důvěry SOS, telefon 577 431 333. Bezplatně můžeš telefonovat na pražskou Linku bezpečí, telefon 800 155 555.
 

ŠIKANA

 

Co je to šikana a jak ji poznáte?

Jak se zachovat a na koho se můžete obrátit?

Kdy škádlení přerůstá v šikanu?

 

Odpovědi můžete nalézt také na těchto webových stránkách: 

  www.minimalizacesikany.cz 

 www.sikana.cz 

 

"Tahák primární prevence"

Ve spolupráci se žáky základní školy Slušovice byl vytvořen v rámci projektu "Musíme ti pomáhat" za podpory Zlínského kraje tzv. Tahák primární prevence, který se zabývá negativními jevy, které děti na základních školách v poslední době nejvíce ovlivňují. Tento tzv. Tahák primární prevence se bude pravidelně kontrolovat, doplňovat případně upravovat dle aktuálnosti. Nechť se Vám, milí rodiče, stane užitečným.
 
*.pdf Tahák primární prevence [PDF, 688.6 kB]