DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ INFRASTRUKTURY V ZŠ SLUŠOVICE

Název projektu: Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ Slušovice

Doba projektu: 1. 7. 2016 – 14. 3. 2019

Výše projektu: 3 678 186,- Kč

Výše dotace: 90%

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003199

Popis projektu: Hlavním cílem projektu jsou drobné stavební úpravy a pořízení vybavení do 2 odborných učeben za účelem zvýšení kvality ve vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi, konkrétně týkajících se vyučovacích předmětů Anglický jazyk/Německý jazyk a Informatika. Součástí projektu je budování prvku bezbariérovosti školy(úprava WC, instalace schodišťové plošiny) a dále zabjištění konektivity školy v souladu s minimálními předepsanými standardy, před školou budou provedeny drobné úpravy prostranství (zeleň) vč. Mobiliáře a pořízen docházkový a přístupový terminál ke vstupům do školy (bezpečnostní prvek pro autorizovaný přístup do školy).

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.