ODDĚLENÍ, VYCHOVATELKY

1. oddělení Michaela Malčíková
2. oddělení Ivana Jurečková
3. oddělení Dana Kovářová (vedoucí ŠD) 
4. oddělení Naděžda Tomšů
5. oddělení Magdaléna Kráčalíková