ODDĚLENÍ, VYCHOVATELKY

1. oddělení Michaela Malčíková
2. oddělení Ivana Jurečková
3. oddělení Naděžda Tomšů
4. oddělení Dana Kovářová (vedoucí ŠD)