ŠABLONY III V ZŠ SLUŠOVICE

Název projektu: Šablony III v ZŠ Slušovice

Doba projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018446

Program: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Výše projektu: 951 324,- Kč

Výše dotace: 100%

Stručný popis projektu: Projekt je vytvořen formou tzv. šablon. Naše škola se do projektu zapojila od začátku školního roku 20120-2021. Z prostředků bude  financováno působení školního psychologa v naší základní škole. Projekt se zaměřuje i na vzájemnou spolupráci pedagogů, sdílení zkušeností a tandemovou výuku. Dále se zaměříme na doučování žáků, čtenářský klub pro ně. Žáci budou mít projektové dny ve škole.