MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA V ZŠ SLUŠOVICE

Název projektu: Multimediální učebna ZŠ Slušovice

Doba projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Výše projektu: 648 432,95,- Kč

Výše dotace: 95%

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015189

Popis projektu: Cílem projektu je vybudování a zejména vybavení do multimediální učebny, sloužící pro výuku přírodovědných a jazykových předmětů, za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: přírodní vědy, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi. Zejména zde bude pokračovat výuka informatiky. Případně zde bude zařazena výuka dalších předmětů. Projekt byl realizován v průběhu roku 2021.

 

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Projekt je podpořen v rámci MAS Vizovicko a Slušovicko o. p. s.

 

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.