VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY V ZŠ SLUŠOVICE

Název projektu: Vybudování přírodní zahrady v ZŠ Slušovice

  • Doba projektu: 1. 6. 2021 - 15. 8. 2021
  • Registrační číslo projektu: 1190700226
  • Program: Státní fond životního prostředí ČR
  • Celkové výdaje projektu: 1 414 921,- Kč
  • Celkové způsobilé výdaje: 572 481,- Kč
  • Dotace SFŽP: 486 609,- Kč
  • Výše příspěvku žadatele: 85 872,- Kč

Stručný popis projektu:  Během prázdninových měsíců vznikla u školy nová přírodní zahrada, která má přispět ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů. Zahrada může být využívána v přírodopise, přírodovědě, vlastivědě či pracovních činnostech. Nově vzniklý prostor může rovněž sloužit k pořádání akcí pro žáky naší školy nebo k pobytu na čerstvém vzduchu o přestávkách.

Na financování tohoto projektu jsme získali dotaci ve výši cca 0,5 mil. Kč. Zbytek byl dofinancován z rozpočtu Města Slušovice. Zahradu vybudovala firma Arborea Březová s.r.o.. Poděkování patří všem, kteří se na vzniku a vybudování přírodní zahrady podíleli, mimo jiné také vyučujícím naší školy. Věříme, že zahrada bude hojně využívána. Zejména v době, kdy se klade důraz na venkovní aktivity.