ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Program školního poradenského pracoviště

Členy školního poradenského pracoviště jsou:

  • výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Štěpánová
  • metodik prevence: Mgr. Dagmar Ledabylová
  • školní psycholog: Mgr. Lenka Švachová

Informace školního psychologa:

 

Milé děti, vážení rodiče a vážení učitelé,

jmenuji se Lenka Švachová a od 1. září 2016 pracuji ve škole jako školní psycholožka.

 

Konzultační hodiny:

Úterý:              7:00-15:30

Čtvrtek:           7:00-15:30

Pátek:              dle domluvy

 

Konzultaci se mnou si můžete domluvit osobně, emailem (LSvachova@email.cz), telefonicky (577 983 377).

Mou pracovnu najdete v kabinetu chemie, naproti ředitelny.

 

Poradensko-psychologické služby pro žáky, rodiče a pedagogy jsou bezplatné a samozřejmostí je důvěrnost. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a profesním etickým kodexem.

 

Co Vám nabízím:

  • žákům:

  -třídnické hodiny, besedy (po domluvě s třídním učitelem), zaměřené na sebepoznání, komunikaci, asertivitu, prevenci rizikového chování, práci se stresem, relaxaci...mým cílem je, aby vás tento společně strávený čas zábavnou formou něco naučil a aby vás bavil.

  -individuální konzultace (žáci mohou přijít, když je něco trápí, když mají problémy s kamarády, se spolužáky, s učiteli, s rodiči, se sourozenci, když neví, jak vyzrát na učení nebo když se chtějí jen o něco podělit, popovídat si)

 

  • rodičům:

  -individuální konzultace při řešení výukových, výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů dítěte

  -pomoc při řešení rodinných problémů

  -poradenství v oblasti domácí přípravy dítěte na vyučování

 

  • učitelům:

  -pomoc při rozvoji pozitivní atmosféry ve třídě

  -pomoc při řešení výchovných a výukových problémů

  -podporu při vedení žáků s individuálním vzdělávacím programem

  -podporu v obtížných životních situacích v pracovním nebo osobním životě.

 

K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný informovaný souhlas zákonných zástupců. Činnost školního psychologa je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Budu se těšit na naši spolupráci.