ŠABLONY IV ZŠ SLUŠOVICE

Název projektu: Šablony 4 ZŠ Slušovice

Doba projektu: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2024

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001992

Program: Operační program Jan Amos Komenský

Výše projektu: 3 260 953,- Kč

Výše dotace: 100%

Stručný popis projektu: Projekt je vytvořen formou tzv. šablon. Naše škola se do projektu zapojila od začátku školního roku 2022-2023. Z prostředků bude  financováno působení školního psychologa v naší základní škole. Projekt se zaměřuje na aktivity kariérového poradce, vzdělávání pracovní v ZŠ, ŠD i školním klubu, inovativní vzdělávání v ZŠ i ŠD, spolupráce pracovníků v ŠD a podpora žáků s odlišným jazykem.