CENY OBĚDŮ

Cena stravenky s platností od 4. září 2023

  1. strávníci 7 - 10 let: 32,- Kč
  2. strávníci 11 - 14 let: 33,- Kč
  3. strávníci 15 - a více let: 34,- Kč
  4. zaměstnanci: 37,- Kč
  5. cizí strávníci: 98,- Kč

 

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 3.

Placení stravného

Ve školní jídelně je zaveden stravovací systém na čipy. Strávník dostane u vedoucí školní jídelny čip zdarma. Poté si na zřízený účet bude vkládat peníze na úhradu stravného. Při každém objednání oběda se tato částka poníží o hodnotu oběda.

Vkládání finační částky na účet je možné:

Bezhotovostní převod na účet ŠJ

Banka: KB Zlín
Číslo účtu:35-4297570247/0100
Variabilní číslo: osobní číslo žáka
Posílejte včas peníze, protože převod na účet trvá 3 dny.
Z částky poslané na stravování bude odečten poplatek za převod peněz (dle sazebníku KB) KB - KB = 6,- Kč, KB - jiný peněžní ústav = 6,- Kč

Hotovosní vklad v místnosti prodej kreditu

V hotovosti se vkládají peníze první kadlendářní pracovní dny v měsíci, nemocní každé pondělí před vyučováním. Žák si musí donést čip.

Ztráta nebo poškození čipu


Ztrátu čipu nahlásí strávník vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje na 3 dny a tím zamezí jeho zneužití. Pokud se čip do té doby nenajde nebo máte čip poškozený (nefunční), musí si strávník zakoupit nový v hodnotě 100,- Kč. Na nový čip se mu převede finanční zůstatek i objednané obědy ze ztraceného čipu.

Výše cen se řídí

  • vyhláškou č.84/2005 Sb.
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb.