SBĚR - EKOLOGIE

Sběr papíru 2018/2019

Děkujeme všem, kteří přinesli sběr ve dnech 18. - 21. března 2019. Odvezli jsme od školy neuvěřitelných 7 kontejnerů (rekord školy Smějící se). Další sběr plánujeme na konec školního roku (10. - 13. červen 2019).

Finanční prostředky získané ze sběrových akcí jsou prostřednictvím klubu rodičů využívány pro podporu nejrůznějších akcí pořádaných pro žáky školy. Jsou to besedy, přednášky, projektová vyučování, kulturní vystoupení, odměny a ceny pro žáky, lyžařské kurzy a podobně.

Množství sběru zapisují rodiče do deníčků nebo ŽK svých dětí. Tyto údaje jsou po ukončení sběru vyhodnoceny.

Na konci školního roku budou odměněny nejlepší třídní kolektivy i jednotlivci.

Organizace sběru:

  • sběr se ukládá do dvou kontejnerů, jeden je určen pro běžný sběrový papír (noviny, časopisy, černobílé i barevné, apod.) a druhý pouze na karton (kontejnery budou označeny)
  • pokud je kontejner otevřený, ukládejte sběr co nejvíce do zadní části
  • po částečném naplnění kontejneru jej zavíráme, aby papír nepadal ven
  • pokud je kontejner uzavřený, házejte balíky dovnitř nebo je uložte v blízkosti kontejneru (ne před vrata!)
  • sběr trvá vždy od pondělí do čtvrtka - v pátek již sběr nevozte, je organizován odvoz
  • sběr můžete vozit po celý den do 20 hodin
  • sběr mohou vozit všichni občané Slušovic i okolních obcí bez ohledu na to, zda mají děti v naší škole

 

Výsledky sběru 2018/2019

Sběr použitého kuchyňského oleje 2018/2019

Naše škola podporuje a rozvíjí ekologocké myšlení žáků a zapojila se do sběru použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej nosí žáci do školy v uzavřených PET lahvích a předávají při příchodu panu školníkovi.
 
Výtěžek ze sběru bude ukládán do fondu Klubu rodičů. Nejaktivnější sběrači budou na konci roku vyhodnoceni a odměněni.