SBĚR - EKOLOGIE

Sběr papíru 2018/2019

Děkujeme všem, kteří přinesli sběr ve dnech 18. - 21. března 2019. Odvezli jsme od školy neuvěřitelných 7 kontejnerů (rekord školy Smějící se). Další sběr plánujeme na konec školního roku (červen 2019).

Finanční prostředky získané ze sběrových akcí jsou prostřednictvím klubu rodičů využívány pro podporu nejrůznějších akcí pořádaných pro žáky školy. Jsou to besedy, přednášky, projektová vyučování, kulturní vystoupení, odměny a ceny pro žáky, lyžařské kurzy a podobně.

Množství sběru zapisují rodiče do deníčků nebo ŽK svých dětí. Tyto údaje jsou po ukončení sběru vyhodnoceny.

Na konci školního roku budou odměněny nejlepší třídní kolektivy i jednotlivci.

Organizace sběru:

  • sběr se ukládá do dvou kontejnerů, jeden je určen pro běžný sběrový papír (noviny, časopisy, černobílé i barevné, apod.) a druhý pouze na karton (kontejnery budou označeny)
  • pokud je kontejner otevřený, ukládejte sběr co nejvíce do zadní části
  • po částečném naplnění kontejneru jej zavíráme, aby papír nepadal ven
  • pokud je kontejner uzavřený, házejte balíky dovnitř nebo je uložte v blízkosti kontejneru (ne před vrata!)
  • sběr trvá vždy od pondělí do čtvrtka - v pátek již sběr nevozte, je organizován odvoz
  • sběr můžete vozit po celý den do 20 hodin
  • sběr mohou vozit všichni občané Slušovic i okolních obcí bez ohledu na to, zda mají děti v naší škole

 

Výsledky sběru 2018/2019

Sběr použitého kuchyňského oleje 2018/2019

Naše škola podporuje a rozvíjí ekologocké myšlení žáků a zapojila se do sběru použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej nosí žáci do školy v uzavřených PET lahvích a předávají při příchodu panu školníkovi.
 
Výtěžek ze sběru bude ukládán do fondu Klubu rodičů. Nejaktivnější sběrači budou na konci roku vyhodnoceni a odměněni.