INFORMACE O JÍDELNĚ

Internetové objednávání - žáci dostali na začátku školního roku přidělené osobní číslo a heslo. Dané heslo si mohou v průběhu školního roku změnit. Obědy si mohou objednat přes internet, na přihlášení se dostanou přes stránky školy.

Nabídka dvou jídel - dvě jídla se vaří pondělí, středa a pátek.

 

Možnosti objednávání

  • čipovou kartou u terminálu
  • přes internet

 

Jak objednávat
na následující den -  pouze do 13:30 hod. (u terminálu i přes internet)
na týden - u terminálu ve čtvrtek a pátek, přes internet neomezeně v kterýkoliv den (následující den je vždy omezen jen do 13:30)
po nemoci - nejpozději v den výdeje do 8:00 pouze u vedoucí školní jídelny

 

Možnosti odhlášení
Odhlášení oběda je možné nejpozději v den výdeje do 8,00 hod. u vedoucí jídelny na tel: 577 983 367 (např. v případě nemoci žáka). V případě nemoci má strávník možnost první den oběd odebrat, ostatní dny ve vlastním zájmu zrušit (může se stát, že za nezrušené obědy se strhne cena stravného + řežijní náklady).

 

Placení - hotově (v místnosti prodeje kreditů, první 3 dny v měsíci)
Nabití čipové karty zaplacením finanční hotovosti žákem či rodičem probíhá u vedoucí jídelny a to vždy první tři pracovní dny v měsíci na další období. Nemocní žáci mají možnost každé pondělí ráno před vyučováním. První dobití je nutno provést částkou min. 300,- Kč (stravování na 1 měsíc). Vedoucí jídelny vydá doklad o zaplacení a přehled o odebraných obědech (možnost pro rodiče zkontrolovat si, zda se dítě stravuje). Kartu lze dobít i větší částkou na delší období dopředu. Na konci školního roku bude nevyčerpaná částka žákům devátých tříd vrácena. Žáci vrací karty nepoškozené. Ostatním žákům zůstává nevybraná částka na další školní rok. V případě ztráty karty žák o peníze nepřichází. Pořízení nové karty 100,- Kč.

 

Placení - bezhotovostně
Stravné je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na další měsíc (upozornění: převod trvá min. 3 dny). Vložit lze i větší částku, zůstatky přecházejí dál do dalších měsíců.
Číslo účtu školní jídelny: 35-4297570247/0100. Konst. symbol : 0558
Jako variabilní symbol uveďte osobní číslo žáka.
Z částky poslané na stravování bude odečten poplatek za převod peněz (dle sazebníku KB) KB - KB = 6,- Kč, KB - jiný peněžní ústav = 6,- Kč

 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou ministerstva školství č. 107/2005.

Vnitřní řád školní jídelny