BODUJ A VYHRAJ 2019

Soutěž naše žáky motivuje k tomu, aby získávali co nejlepší známky, byli aktivní v soutěžích a olympiádách i mimoškolní činnosti. Úspěchy a aktivita se hodnotí a bodují identicky, ať už jde o kteroukoli oblast vzdělávání. Možnost získat body mají tedy všichni - za prospěch, účast a úspěchy v soutěžích od školního až po celostátní kola. Body mohou získat žáci i od třídních učitelů, popřípadě v rámci třídního kolektivu.

Body budou žákům přidělovány v průběhu celého školního roku. Průběžné výsledky soutěže budou zveřejňovány vždy po uzavření čtvrtletí. Vyhlášení konečných výsledků proběhne v červnu 2019.  Přejeme všem žákům, ať se jim v průběhu školního roku co nejvíce daří. Přehled bodování naleznete zde.

A co za svoji snahu a aktivitu žáci získají? Odměněni krásnými cenami budou nejlepší tři žáci z každého stupně.

Průběh soutěže sledujte na našich webových stránkách. Podrobnosti a průběžné výsledky najdete v sekci AKCE ŠKOLY.

Konečné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (2018/2019)

Po sečtení posledních bodů za prospěch, soutěže, olympiády, školní i mimoškolní aktivitu známe jména nejúspěšnějších žáků z 1. i 2. stupně. První tři získávají krásné ceny věnované firmou SWS Slušovice. Pro 1. - 5. ročník jsou to tablety a pro 6. - 9. třídu notebook a tablety. Děkujeme sponzorovi této celoroční soutěže, blahopřejeme těm nejlepším a děkujeme všem, kteří po celý školní rok bojovali o co nejlepší výsledek. Našim absolventům přejeme, ať jsou podobně úspěšní i na středních školách. A vy, kteří jste letos kýženého cíle nedosáhli, budete mít určitě šanci zabojovat v příštím školním roce.

1. stupeň
Poř. Jméno Tř. Body
1. Klára Husinová 5.B 103
2. Jan Divila 3.B 102
3. Berenika Vykopalová 5.B 99
4. Aneta Gajdošíková 3.A 97
5. Adam Ondráček 4.A 92
6.

Sabina Bőhmová

Kateřina Bartlová

4.B

5.A

90

90

7.

Tereza Pavlová

Adéla Tomšů

5.A

5.B

89

89

8.

Jakub Bartáček

Radka Zetíková

1.A

5.C

88

88

9. Anna Knapová 2.B 86
10.

Tereza Ševcová

Nicol Kolářová

Ondřej Dolanský

3.B

4.B

5.B

85

85

85

 

2. stupeň
Poř. Jméno Tř. Body
1. Jakub Vykopal 7.B 190
2. Michal Dolanský 9.B 161
3. Matyáš Divílek 7.B 139
4. Ondřej Kapusta 6.A 129
5. Natálie Býmová 7.C 121
6. Tereza Kapustová 9.A 118
7. Aneta Zajíčková 6.A 111
8. Denisa Jahodová 8.C 110
9. Magdaléna Jakubová 7.C 109
10. Petr Molek 7.B 101

 

Průběžné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (3. čtvrtletí 2018/2019)

Průběžné pořadí - 1. stupeň (3. čtvrtletí)

Průběžné pořadí - 2. stupeň (3. čtvrtletí)

Průběžné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (2. čtvrtletí 2018/2019)

Průběžné pořadí - 1. stupeň (2. čtvrtletí)

Průběžné pořadí - 2. stupeň (2. čtvrtletí)

 

Průběžné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (1. čtvrtletí 2018/2019)

Průběžné pořadí - 1. stupeň (1. čtvrtletí)

Průběžné pořadí - 2. stupeň (1. čtvrtletí)