BODUJ a VYHRAJ

Soutěž naše žáky motivuje k tomu, aby získávali co nejlepší známky, byli aktivní v soutěžích a olympiádách i mimoškolní činnosti. Úspěchy a aktivita se hodnotí a bodují identicky, ať už jde o kteroukoli oblast vzdělávání. Možnost získat body mají tedy všichni - za prospěch, účast a úspěchy v soutěžích od školního až po celostátní kola. Body mohou získat žáci i od třídních učitelů, popřípadě v rámci třídního kolektivu.

Body budou žákům přidělovány v průběhu celého školního roku. Průběžné výsledky soutěže budou zveřejňovány vždy po uzavření čtvrtletí. Vyhlášení konečných výsledků proběhne v červnu 2020.  Přejeme všem žákům, ať se jim v průběhu školního roku co nejvíce daří. Přehled bodování naleznete zde.

A co za svoji snahu a aktivitu žáci získají? Odměněni krásnými cenami budou nejlepší tři žáci z každého stupně.

Průběh soutěže sledujte na našich webových stránkách.

Průběžné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (1. čtvrtletí 2019/2020)

Průběžné pořadí - 1. stupeň (1. čtvrtletí)

Průběžné pořadí - 2. stupeň (1. čtvrtletí)

Průběžné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (2. čtvrtletí 2019/2020)

Průběžné pořadí - 1. stupeň (2. čtvrtletí)

Průběžné pořadí - 2. stupeň (2. čtvrtletí)