ZŠ SLUŠOVICE – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN, KABINETŮ A DRUŽIN ŠKOLY

Název projektu: ZŠ Slušovice – Modernizace odborných učeben, kabinetů a družin školy

  • Doba projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
  • Registrační číslo projektu:  CZ.06.04.01/00/22_111/0001660
  • Program: Integrovaný regionální operační program
  • Výše dotace: 15 079 677,92
  • Celková výše způsobilých výdajů: 16 755 197,69
  • Výše dotace: 90% (85% Unie, 5% státní rozpočet)

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na úpravu učeben. Hlavními aktivitami jsou: kabinet cizích jazyků, kabinet přírodopisu, učebna přírodopisu, kabinet zeměpisu, kabinet fyziky č. 211, učebna fyziky, kabinet fyziky č. 208, učebna chemie, kabinet chemie, dílny, družina B 259, kabinet družiny, družina B 261, družina B 262 a bezbariérovost – plošina 2. NP – 3. NP.