VYBAVENÍ DÍLEN V ZŠ SLUŠOVICE

Název projektu: Vybavení dílen v ZŠ Slušovice

Registrační číslo: MaS05-19/055

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj

Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020

Celkové výdaje projektu: 72 692,11 Kč

Výše finanční podpory: 50 000 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je pořízení nového vybavení do dílen Základní školy Slušovice. Bude se jednat jak o manuální nástroje (pilka, gola sady, aj.) tak i elektrické či aku nářadí (vrtačka, bruska, hoblík aj.). Škola se snaží podporovat polytechnické vzdělávání, z toho důvodu se průběžně snaží na vlastní náklady nebo s přispěním financí z dotací modernizovat učebnu dílen a doplňovat pracovní nástroje.