ROZVOJ JAZYKŮ V ZŠ SLUŠOVICE

 
Název projektu: Rozvoj jazyků v ZŠ Slušovice
Projekt probíhal: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015
Výše projektu: 942 105,- Kč
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1138
 
Popis projektu: 

Ve školním roce 2015-2016 jsme se zapojili do výzvy 56. Ta ve svých aktivitách podporovala zejména rozvoj jazyků. Zaměřili jsme se na různé oblasti.

U jazykového pobytu žáků jsme zvolili podporu němčiny. Na jaře 2015 jsme absolvovali jazykový pobyt v Angii, proto jsme se tentokrát rozhodli pro Německo, konkrétně Mnichov a oblast jižního Bavorska. Pro žáky bylo určitě přínosem a zejména motivací v učení se německého jazyka.

Druhá aktivita se zaměřila na jazykový rozvoj pedagogů. Ti pobývali v Londýně. Zapracovali na rozvoji svých jazykových dovedností (angličtiny), které následně předávali žákům ve výuce. Třetí oblastí byla podpora českého jazyka. Z projektových peněz byly nakoupeny knihy, žáci pracovali intenzivně na zlepšení čtenářské gramotnosti. Čtvrtá oblast podpory byl shadowing. Vyučující vycestovali do Rakouska, aby se seznámili s tamějším vzdělávacím systémem. A teď trochu blíže k jednotlivým aktivitám, jak to viděli vyučující, popřípadě naši žáci.