VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE SLUŠOVICÍCH

 

Název projektu: Vybudování dětského hřiště ve Slušovicích

Doba projektu: 1. 6. 2017 – 31. 10. 2017

Výše projektu: 771 033,- Kč

Výše dotace: 400 000,- Kč

Registrační číslo projektu: 117D815006725

Popis projektu: Cílem projektu je vybudování bezpečného a kvalitního dětského hřiště, které bude sloužit dětem ze ZŠ, rodinám s dětmi a veřejnosti. Herní prvky jsou navrženy tak, aby přispívaly k rozvoji pohybových schopností dětí a k jejich celkovému zdravému vývoji. Přičemž byly vybrány přímo dětmi, během diskuzí s představiteli obce a během výtvarných činností v rámci vyučování. Všechny nové prvky budou umístěny na dopadové ploše o velikosti 8x14m, která bude tvořena gumovou dlažbou. Realizací projektu se tak zvýší i bezpečnost dětí při jejich pohybu na hřišti. V současné době probíhá rekonstrukce přilehlého sportovního hřiště, jehož financování dostalo přednost před vybudováním hřiště dětského. Nicméně v případě získání dotace by došlo i na jeho realizaci a celý prostor areálu by tak mohl být opraven při jednom, což by bylo bezpochyby nejrozumnější.