PEDAGOGICKÝ SBOR

Abecední seznam pedagogických pracovníků školy (2022/2023)
Příjmení, jméno Aprobace Třídnictví Kontaktní údaje (tel., e-mail)
PaedDr. Bednaříková Jitka Aj, Vv 9.B  
Bělín Vladimír Př, Ch    
Mgr. Boučková Marie 1. st. 1.B  
Bc. Divílková Kateřina Aj    
Mgr. Dlabaja Marek Aj, Vv, zástupce ředitele   724 015 885, marek.dlabaja@zsslusovice.cz
Mgr. Dlabajová Světlana 1. st. 5.A  
Bc. Dořák Adam Z    
Mgr. Dronková Renata Aj, M 7.B  
Mgr. Duroňová Zdeňka M, Aj, Ov, výchovná poradkyně   605 839 508, zsduronova@seznam.cz
Mgr. Dvořáková Gabriela Nj    
Mgr. Elšík Jindřich Tv, Nj    
Mgr. Elšíková Emilie 1. st. 3.A  
Mgr. Elšíková Emilie (ml.) 1. st. 5.B  
Mgr. Fialová Andrea 1. st., Aj    
Mgr. Gazdošová Jitka Čj, Hv 2.A  
Holubová Irena asistent pedagoga    
Mgr. Hozíková Eva Čjl, Nj 8.A  
Chromková Michaela asistent pedagoga    
Janská Věra M, Z    
Jurečková Ivana vychovatelka ŠD    
Mgr. Kořenová Jana Aj, D  6.C  
Mgr. Kostorková Kateřina Čjl, Tv 7.C  
Ing. Bc. Krátká Vendula Př, Ch    
Kovářová Dana vedoucí vychovatelka ŠD    
Kráčalíková Magdaléna asistent pedagoga, vychovatelka ŠD    
Mgr. Krajčová Lucie 1. st. 3.B  
Mgr. Krajíčková Renata 1. st. 4.B  
Mgr. Krupičková Růžena M, Aj, Ov    
Mgr. Leblochová Michaela Čj, Vkz 6.A  
Mgr. Ledabylová Dagmar Tv, metodik prevence SPJ 6.B  
Mgr. Lišková Blažena Čjl 9.C   
Malčíková Michaela vychovatelka ŠD, asistent pedagoga    
Matúšková Hana asistent pedagoga    
Mgr. Miková Renáta 1. st. 4.A  
Mgr. Nahodil Jan Tv, Ov 7.A  
Ing. Pavlíková Zuzana asistent pedagoga    
Mgr. Pivodová Barbora Fy, Pč    
Mgr. Polepilová Klára 1. st. 1.A  
Mgr. Smilková Emilie 1. st. 2.B  
Bc. Staníková Iveta asistent pedagoga    
Mgr. Šarman Rostislav D, Z, ředitel   724 222 551, rostislav.sarman@zsslusovice.cz
Mgr. Šavara Pavel M, Fy, In    
Mgr. Šišková Jana M, Aj, Ov 8.B  
Mgr. Šustek Radim Čjl, Hv 8.A  
Mgr. et Mgr. Cabák Daniel školní psycholog    
Tomšů Naděžda vychovatelka ŠD    
Mgr. Ulrichová Marie M, Z    
Mgr. Vinklárková Eva 1. st. 3.C  
Zbranková Kateřina asistent pedagoga