AKCE ŠKOLY

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

3. 4. 2023

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., dle § 36 a 37 v platném znění vyhlašuje ředitel Základní školy Slušovice zápis dětí do 1. třídy.