BODUJ A VYHRAJ 2018

Soutěž má naše žáky motivovat k tomu, aby získávali co nejlepší známky, aby byli úspěšní v soutěžích a olympiádách. Má podpořit nejenom aktivní a také nadané žáky, ať už nadané na sport, přírodopis, matematiku nebo i žáky, kteří se snaží mít co nejlepší prospěch. Možnost získat body mají všichni.

V soutěži budou žákům v průběhu roku udělovány body. Body budou získávat během celého školního roku. Vyhlášení proběhne v červnu 2018. Průběžně budou žáci informováni o pořadí na našich webových stánkách vždy po čtvrtletí školního roku. Body budou získávat za co nejlepší prospěch, za účast v soutěžích a olympiádách, za účast ve sportovních soutěžích a dalších školních akcích. Body mohou získat žáci i od třídních učitelů, popřípadě body mohou získat v rámci třídního kolektivu. Nejvíce bodů získají žáci pokud budou úspěšní v soutěžích. Proto jim přejeme, ať se jim v průběhu školního roku co nejvíce daří. Přehled bodování naleznete zde.

A co za svoji snahu a aktivitu získají? Odměněni krásnými cenami budou nejlepší tři žáci z každého stupně.

Průběžné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (3. čtvrtletí 2017/2018)

Průběžné pořadí - 1. stupeň (3. čtvrtletí)

Průběžné pořadí - 2. stupeň (3. čtvrtletí)

Průběžné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (2. čtvrtletí 2017/2018)

Průběžné pořadí - 1. stupeň (2. čtvrtletí)

Průběžné pořadí - 2. stupeň (2. čtvrtletí)

Průběžné pořadí soutěže BODUJ A VYHRAJ (1. čtvrtletí 2017/2018)

Průběžné pořadí - 1. stupeň (1. čtvrtletí)

Průběžné pořadí - 2. stupeň (1. čtvrtletí)