BODUJ A VYHRAJ

Soutěž naše žáky motivuje k tomu, aby získávali co nejlepší známky, byli aktivní v soutěžích a olympiádách i mimoškolní činnosti. Úspěchy a aktivita se hodnotí a bodují identicky, ať už jde o kteroukoli oblast vzdělávání. Možnost získat body mají tedy všichni - za prospěch, účast a úspěchy v soutěžích od školního až po celostátní kola. Body mohou získat žáci i od třídních učitelů, popřípadě v rámci třídního kolektivu.

Body budou žákům přidělovány v průběhu celého školního roku. Průběžné výsledky soutěže budou zveřejňovány vždy po uzavření čtvrtletí. Vyhlášení konečných výsledků proběhne v červnu 2020.  Přejeme všem žákům, ať se jim v průběhu školního roku co nejvíce daří. Přehled bodování naleznete zde.

A co za svoji snahu a aktivitu žáci získají? Odměněni krásnými cenami budou nejlepší tři žáci z každého stupně.

Průběh soutěže sledujte na našich webových stránkách.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V letošním školním roce se mohou žáci zapojit do soutěže o hodnotné ceny, které přislíbila firma SWS Slušovice. Jedná se zejména o zajímavou elektroniku. Soutěž Boduj a vyhraj 2023 spočívá ve sbírání bodů za účast a dobré výsledky v soutěžích, ať už olympiádách, sportovních soutěžích a dalších aktivitách. Pravidla soutěže najdete na našich webových stránkách. Snahou je podpořit talentované a aktivní žáky naší školy. Cílem soutěže je žáky motivovat k co nejlepším studijním výsledkům a vést k aktivitě. Body jsou přidělovány podle předem stanovených kritérií a pravidel.