Seznam akcí

Konzultační den s KPPP Zlín

27. 9. 2019

Dne 27. září 2019 se od 9:15 koná Konzultační den se zástupci KPPP Zlín, na kterém se rodiče žáků mohou setkat s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a konzultovat s nimi výchovné, vzdělávací a jiné problémy, se kterými se jejich dítě potýká.