Seznam akcí

Třídní schůzky

10. 9. 2020

 Nejasnosti ohledně elektronické žákovské knížky - učebna A306 od 17:00 hod.