PEDAGOGICKÝ SBOR

Abecední seznam pedagogických pracovníků školy
Příjmení, jméno Aprobace Třídnictví Kontaktní údaje (tel., e-mail)
Mgr. Balusková Jana Nj, Z    
PaedDr. Bednaříková Jitka Aj, Vv  9.A  
Bělín Vladimír Př, Ch  6.B  
Mgr. Boučková Marie 1. st.  1.B  
Mgr. Dlabaja Marek Aj, Vv, zást. ředitele   724 015 885, marek.dlabaja@zsslusovice.cz
Mgr. Dlabajová Světlana 1. st.  5.A  
Mgr. Elšíková Emilie 1. st.  2.A  
Mgr. Fialová Andrea 1. st.  1.C  
Mgr. Fridrichová Pavla 1. st., Aj    
Mgr. Halásková Marta 1. st.  3.A  
Holubová Irena asistent pedagoga    
Mgr. Hozíková Eva Čjl, Nj  7.A  
Jurečková Ivana vychovatelka ŠD    
Mgr. Kořenová Jana Aj, D  6.C  
Kovářová Dana vedoucí vychovatelka ŠD    
Mgr. Krajíčková Renata 1. st.  4.B  
Mgr. Krupičková Růžena M, Aj, Ov    
Mgr. Ledabylová Dagmar Tv, metodik prevence SPJ  9.B  
Mgr. Lišková Blažena Čjl    
Malčíková Michaela vychovatelka ŠD, asistent pedagoga    
Mgr. Matušů Marie 1. st.  4.A  
Mikulčáková Věra asistent pedagoga    
Mgr. Nahodil Jan Tv 6.A  
Mgr. Patáková Alena 1. st.  5.B  
Mgr. Barbora Pivodová Fy, Pč    
Mgr. Polepilová Klára 1. st.  1.A  
Mgr. Smilková Emilie 1. st.  3.B  
Mgr. Stuchlíková Alena vychovatelka ŠD    
Mgr. Šarman Rostislav D, Z, ředitel   724 222 551, rostislav.sarman@zsslusovice.cz
Mgr. Šavara Pavel M, Fy, In  7.B  
Mgr. Šišková Jana M, Aj, Ov  7.C  
Mgr. Štěpánová Zdeňka M, Aj, Ov, výchovná poradkyně  8.A

605 839 508, zsstepanova@seznam.cz

Mgr. Šustek Radim Čjl, Hv  8.B  
Mgr. Švachová Lenka školní psycholog    
Tomšů Naděžda vychovatelka ŠD    
Mgr. Ulrichová Marie M, Z    
Mgr. Vinklárková Eva 1. st.  2.B