PEDAGOGICKÝ SBOR

Abecední seznam pedagogických pracovníků školy (2021/2022)
Příjmení, jméno Aprobace Třídnictví Kontaktní údaje (tel., e-mail)
PaedDr. Bednaříková Jitka Aj, Vv 8.B  
Bělín Vladimír Př, Ch    
Mgr. Boučková Marie 1. st. 5.B  
Bc. Divílková Kateřina Aj    
Mgr. Dlabaja Marek Aj, Vv, zástupce ředitele   724 015 885, marek.dlabaja@zsslusovice.cz
Mgr. Dlabajová Světlana 1. st. 4.A  
Mgr. Dronková Renata Aj, M  6.B  
Mgr. Duroňová Zdeňka M, Aj, Ov, výchovná poradkyně   605 839 508, zsstepanova@seznam.cz
Mgr. Dvořáková Gabriela Nj    
Mgr. Elšík Jindřich Tv, Nj    
Mgr. Elšíková Emilie 1. st. 2.A  
Mgr. Elšíková Emilie (ml.) 1. st. 4.B  
Mgr. Fialová Andrea 1. st. 5.C  
Mgr. Gazdošová Jitka Čj, Hv 1.A  
Mgr. Halásková Marta 1. st. 2.B  
Holubová Irena asistent pedagoga    
Mgr. Hozíková Eva Čjl, Nj 7.A  
Chromková Michaela asistent pedagoga    
Jurečková Ivana vychovatelka ŠD    
Mgr. Kořenová Jana Aj, D    
Kovářová Dana vedoucí vychovatelka ŠD    
Mgr. Krajíčková Renata 1. st. 3.B  
Mgr. Krupičková Růžena M, Aj, Ov    
Mgr. Leblochová Michaela Čj, Vkz 9.A  
Mgr. Ledabylová Dagmar Tv, metodik prevence SPJ 9.B  
Mgr. Lišková Blažena Čjl 8.C   
Malčíková Michaela vychovatelka ŠD, asistent pedagoga    
Matúšková Hana asistent pedagoga    
Mgr. Miková Renáta 1. st. 3.A  
Mgr. Nahodil Jan Tv, Ov 6.A  
Mgr. Barbora Pivodová Fy, Pč    
Mgr. Polepilová Klára 1. st. 5.A  
Skybová Magdaléna asistent pedagoga    
Mgr. Smilková Emilie 1. st. 1.B  
Bc. Staníková Iveta asistent pedagoga    
Mgr. Šarman Rostislav D, Z, ředitel   724 222 551, rostislav.sarman@zsslusovice.cz
Mgr. Šavara Pavel M, Fy, In    
Mgr. Šišková Jana M, Aj, Ov 7.B  
Mgr. Šustek Radim Čjl, Hv 8.A  
Mgr. et Mgr. Cabák Daniel školní psycholog    
Tomšů Naděžda vychovatelka ŠD    
Mgr. Ulrichová Marie M, Z    
Mgr. Vinklárková Eva 1. st. 2.C  
Zbranková Kateřina asistent pedagoga