PEDAGOGICKÝ SBOR

Abecední seznam pedagogických pracovníků školy (2019/2020)
Příjmení, jméno Aprobace Třídnictví Kontaktní údaje (tel., e-mail)
Mgr. Balusková Jana Nj, Z    
PaedDr. Bednaříková Jitka Aj, Vv 6.B  
Bělín Vladimír Př, Ch 8.B  
Mgr. Boučková Marie 1. st. 3.B  
Bc. Divílková Kateřina Aj, vychovatelka ŠD    
Mgr. Dlabaja Marek Aj, Vv, zást. ředitele   724 015 885, marek.dlabaja@zsslusovice.cz
Mgr. Dlabajová Světlana 1. st. 2.A  
Mgr. Fialová Andrea 1. st. 3.C  
Mgr. Fridrichová Pavla 1. st., Aj 4.A  
Mgr. Halásková Marta 1. st. 5.A  
Holubová Irena asistent pedagoga    
Mgr. Hozíková Eva Čjl, Nj 9.A  
Chromková Michaela asistent pedagoga    
Janská Věra (od 3. 2. 2020) M, Z    
Jurečková Ivana vychovatelka ŠD    
Mgr. Kořenová Jana Aj, D 8.C  
Kovářová Dana vedoucí vychovatelka ŠD    
Mgr. Krajíčková Renata 1. st. 1.B  
Mgr. Krupičková Růžena M, Aj, Ov    
Mgr. Kruťová Monika 1. st. 2.B  
Mgr. Leblochová Michaela Čj, Vkz 7.A  
Mgr. Ledabylová Dagmar Tv, metodik prevence SPJ 7.B  
Mgr. Lišková Blažena Čjl 6.C   
Malčíková Michaela vychovatelka ŠD, asistent pedagoga    
Matúšková Hana asistent pedagoga    
Mgr. Miková Renáta 1. st. 1.A  
Mgr. Nahodil Jan Tv, Ov 8.A  
Mgr. Patáková Alena 1. st.    
Mgr. Barbora Pivodová Fy, Pč    
Mgr. Polepilová Klára 1. st. 3.A  
Pstronková Iveta asistent pedagoga    
Skybová Magdaléna asistent pedagoga    
Mgr. Smilková Emilie 1. st. 5.B  
Mgr. Stuchlíková Alena vychovatelka ŠD    
Mgr. Šarman Rostislav D, Z, ředitel   724 222 551, rostislav.sarman@zsslusovice.cz
Mgr. Šavara Pavel M, Fy, In 9.B  
Mgr. Šišková Jana M, Aj, Ov 9.C  
Mgr. Štěpánová Zdeňka M, Aj, Ov, výchovná poradkyně  

605 839 508, zsstepanova@seznam.cz

Mgr. Šustek Radim Čjl, Hv 6.A  
Mgr. Švachová Lenka školní psycholog    
Tomšů Naděžda vychovatelka ŠD    
Mgr. Ulrichová Marie M, Z    
Mgr. Vinklárková Eva 1. st. 4.B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Další informace