ROZVRHY HODIN

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd budou zveřejněny v průběhu posledního týdne měsíce srpna.

1. stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 5.B
2. stupeň 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C