ODDĚLENÍ, VYCHOVATELKY

1. oddělení Michaela Malčíková
2. oddělení Ivana Jurečková
3. oddělení Dana Kovářová (vedoucí ŠD)
4. oddělení Naděžda Tomšů
5. oddělení Mgr. Alena Stuchlíková