Exkurze žáků 9. B na Technologickou fakultu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

5. 6. 2017 - Vladimír Bělín

V pondělí 22. května se ráno vydala vybraná skupina 15 žáků 9. B na exkurzi na Technologickou fakultu UTB ve Zlíně. Hlavním průvodcem při exkurzi byl pan Ing. Michal Rouchal Ph.D.


V rámci podpory přírodních věd jsme navštívili Ústav fyziky a materiálového inženýrství, kde nám pan doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D. předvedl během hodiny několik zajímavých fyzikálních ukázek a pokusů. Například nám předvedl Archimedův zákon v praxi a to za pomocí fluoridu sírového. Také jsme si mohli vyzkoušet, jak dokáže změnit hloubku hlasu. Asi nejzajímavější byla příprava krystalů pevného dusíku. Velmi jsme také obdivovali skvělé technické vybavení tohoto ústavu.

Doc. Aleš Mráček se zabývá především fyzikálními a fyzikálně-chemickými  vlastnostmi polymerů a biopolymerů (zejména polysacharidy). Jeho práce se týká také oblasti fyziky  povrchů a fázových rozhraní.

Ve druhé části naší exkurze jsme navštívili Ústav chemie, kde nám pan Ing. Michal Rouchal se svými spolupracovnicemi během hodiny předvedl řadu zajímavých chemických pokusů. Některé z těchto pokusů žáci dokonce znali z výuky chemie na naší základní škole, kde jsou jim demonstrovány.

Samotný pan Ing. Michal Rouchal se zabývá syntézami sloučenin, hmotnostní spektrometrií a supra molekulární chemií.

Exkurze na Technologickou fakultu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla velmi zajímavá. Viděli jsme špičkově vybavené laboratoře, které byly nedávno postaveny.

Za předvedení pokusů z fyziky a chemie děkujeme panu Aleši Mráčkovi a především panu Michalu Rouchalovi.