Dějepisná olympiáda

29. 11. 2018 - Mgr. Jana Kořenová

V pátek 23. listopadu se někteří žáci druhého stupně zúčastnili školního kola dějepisné olympiády.


Letošní téma bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace". Na rozdíl od minulých ročníků, které byly zaměřené spíše na konkrétní historická období, letošní téma bylo napříč různými obdobími. Deváťáci tak měli možnost zopakovat si učivo ze sedmého i osmého ročníku a sedmáci zase museli nastudovat učivo pro osmý i devátý ročník. Všichni soutěžící se s tímto nelehkým úkolem „poprali“ skvěle, o čemž svědčí vysoké počty bodů, kterých dosáhli. Do okresního kola však mohou postoupit jen tři nejlepší z každé školy. Naši školu tak v lednu ve Zlíně budou reprezentovat:

Tereza Kapustová, 9.A (1. místo)

Michal Dolanský, 9.B (2. místo)

Šimon Chovanec, 9.A (3. místo)

Gratulujeme našim třem vítězům a přejeme jim hodně štěstí v okresním kole a děkujeme všem zúčastněným za svědomitou přípravu.