Hledáme „Nejlepšího mladého chemika ČR“

5. 3. 2019 - Vladimír Bělín

V úterý 11. prosince se konalo na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí krajské kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.“


Naši školu reprezentovali tři žáci nejlepší ze školního kola - Michal Dolanský (9. B), Lucie Hrbáčková (9. B) a Tomáš Šimeček (9. A).

Velmi obtížná byla cesta do místa soutěže. Na Zlínsku byla ráno sněhová kalamita a už to vypadalo, že ani na soutěž nepojedeme. Nakonec jsme s velkým zpožděním do Valašského Meziříčí dorazili a s námi i další řada škol.

Na žáky čekal test, který se skládal ze 14 úkolů. Soutěžící hledali chemické prvky v osmisměrce, psali chemické rovnice, doplňovali počty protonů, elektronů a neutronů, tvořili vzorce sloučenin a jejich názvy, poznávali chemické sloučeniny, zapisovali atomy a molekuly, tvořili rovnici chemické reakce, určovali skupenství látek, určovali Ph s tajenkou, rozlišovali směsi a dělící metody, zabývali se periodickou soustavou prvků, zabývali se relativní molekulovou hmotností, hmotnostním zlomkem a látkovým množstvím. Celkem mohli soutěžící získat 100 bodů.

V krajském kole dosáhli naši žáci velmi pěkných výsledků. Michal Dolanský (9. B) získal 18 místo za 79 bodů, Tomáš Šimeček (9. A) získal 20 místo za 78 bodů. Lucie Hrbáčková (9. B) získala 59 bodů bez umístění. Krajského kola soutěže se zúčastnilo celkem 104 žáků z 35 škol Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Třicet nejlepších žáků postoupilo do regionálního kola, které se konalo 29. ledna opět na ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí. Na soutěžící čekal velmi obtížný úkol. Určovali hmotnostní zlomek vzorku roztoku chloridu sodného (NaCl). Při této velmi přesné práci museli přesně zjišťovat hmotnost a objem roztoků. Ze zjištěných údajů pak počítali hustotu, hmotnostní zlomek a sestrojovali graf. Na celý úkol měli pouze 60 minut a mohli získat 60 bodů. K těmto bodům pak byly připočteny body, které žáci získali v krajském kole.

Michal Dolanský se výrazně v regionálním kole zlepšil a získal 13. místo za 137 bodů. Tomáš Šimeček získal 25. místo za 115,5 bodů.

Prvních pět žáků regionálního kola postoupilo do celostátního finále, které se bude konat v červnu v Pardubicích.

Vzhledem k tomu, že jsme se krajského a regionálního kola této bezesporu zajímavé chemické soutěže zúčastnili poprvé, jsou výsledky našich žáků výborné.

Všem zúčastněným žákům děkuji za skvělé výsledky a maximální snahu.