Přírodovědné soutěže

19. 6. 2019 - Vladimír Bělín

Přinášíme výsledky přírodovědných soutěží, kterých se zúčastnili naši žáci.


Biologická olympiáda – kategorie D (6. a 7. ročníky) – okresní kolo

Okresního kola biologické olympiády kategorie D se v letošním školním roce zúčastnili Jakub Vykopal (7. B) a Magdalena Jakubová (7. C). Hlavním tématem letošního ročníku byl „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven“. Součástí soutěže byla i příprava samostatného vstupního úkolu. Oba žáci si vybrali vstupní úkol na téma „Sbírka koster listů“. Měli vytvořit sbírku 10 listů různých dřevin se zachovanou žilnatinou. Podle tvaru a typu listu pak mohli jednotlivé rostliny určovat a zařazovat. Okresní kolo se konalo 10. dubna 2019 v prostorách Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně. Vlastní soutěž obsahovala vědomostní test, poznávání přírodnin a laboratorní práci. Okresního kola se zúčastnilo celkem 41 žáků. Jakub Vykopal obsadil 30. místo a Magdalena Jakubová 36. místo. Soutěž však byla velmi náročná a obsahovala i řadu informací, které se v hodinách přírodopisu na základní škole ani neprobírají.

Poznej a chraň – týmová soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků (oblastní kolo)

V letošním školním roce jsme se zúčastnili oblastního kola této bezesporu zajímavé soutěže. 21. ročník této ekologické soutěže se konal 29. března 2019 v areálu Základní školy Mostní ve Zlíně. Ekologickou soutěž „Poznej a chraň“ organizuje Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek a je podporována Krajským úřadem Zlínského kraje. Je určena pro tříčlenná družstva žáků 6. – 7. ročníků. Tématem letošní soutěže byly „Byliny – zvláště bylinky“. Vlastní soutěž obsahovala vědomostní test, doplňovačku a praktické poznávání živočichů a rostlin Zlínského kraje. Především byla zaměřena na běžné byliny rostoucí na území Zlínského kraje (lesní, luční, vodní a mokřadní, polní plevele), chráněné druhy bylin ve Zlínském kraji a plané byliny využitelné v kuchyni a medicíně. Naše družstvo si vypracovalo dobrovolný poster, jehož hlavním motem byly „Byliny – zvláště bylinky“. Družstvo, ve složení Magdalena Jakubová (7. C), Kristýna Jakubová (7. C) a Jakub Vykopal (7. B), získalo 9. místo mezi 22 družstvy, které se oblastního kola zúčastnily.