Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 - ZŠ Slušovice

V pondělí 2. září 2019 v 7:30 byl zahájen školní rok 2019/2020 v budově základní školy ve Slušovicích.


Do školních lavic letos zasedli i naši noví prvňáčci. S těmi přišli rodiče a často také prarodiče, kteří se účastnili slavnostního prvního školního dne svých dětí.
Vyučování bylo zahájeno projevem ředitele školy, následovaly informace pro žáky ve třídách s třídními učiteli. Na naše prvňáčky čekalo slavnostní pasování, kterého se ujaly třídní učitelky 1. tříd, vychovatelky školní družiny a ředitel školy. Prvňáčci byli pasováni na žáky ZŠ Slušovice, což bylo stvrzeno nejen mečem, ale i šerpou a pamětním listem.

Přejeme všem našim žákům i zaměstnancům pohodový a úspěšný školní rok 2019/2020.