Omezení provozu školy dne 18. listopadu 2019

6. 11. 2019 - Rostislav Šarman

Informace pro rodiče a žáky školy.


Dne 18. listopadu 2019 bude vyučování ukončeno všem třídám po 4. vyučovycí hodině, to je v 11:15 hod.

Provoz školní družiny nebude omezen.

Důvodem je oprava rozvodu vody v budově a školení pedagogických pracovníků.